CD “OT SERDCA K NEBU” (ОТ СЕРДЦА К НЕБУ) (2007, Soundage Prod.)

10.00

4th album
release date: 31.10.2007
label: Soundage Prod.
Tracklist:
01. POKROVY NEBESNOGO STARTSA
02. GOI, KUPALA!!!
03. OT SERDCA K NEBU
04. OH, PECHAL -TOSKA (OH, MY SORROW, MY ANGUISH)
05. GUTSULKA
06. STRELA (THE ARROW)
07. NAD PROPASTIU LET
08. SLAVSIA, RUS’!
09. KUPALA I KOSTROMA (KUPALA AND KOSTROMA)
10. TSYGULAR
11. SVA
12. KATITSIA KOLO (KOLO ROLLS)

In stock


SKU CD Ot Serdca K Nebu Categories,